Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Babuum.fi / Perusmäentie 14 a, 02920 Espoo

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Thomas Helenius, info@babuum.fi

 3. Rekisterin nimi

  Babuum.fi:n asiakasrekisteri.

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään tilausten käsittelyyn ja lähetykseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Babuum.fi:lle.

 5. Rekisterin sisältämät tiedot
  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

 7. Tietojen luovutus

  Babuum.fi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 8. Rekisterin suojauksen periaate

  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.